Lelydorp

Lelydorp adalah tempat pokok dari distrik Wanica. Dulu menjadi dukuh kecil, dikenal dengan nama Kofidjompo, karena di tempat itu suatu budak bernama Kofi sempat menyelamatkan diri berkat melompati suak disana.

Pada permulaan abad keduapuluh, ketika jalan kereta api dari Paramaribo ke pedalaman dibuat, Kofidjompo menjadi suatu halte yang penting pada rute itu. Supaya menghormati gubernur Lely, orang yang menjadi pemrakarsa pembuatan jalan kereta api, nama tempat diganti menjadi Lelydorp. Pada tahun dua puluhan orang-orang Jawa merdeka menetap di sini setelah menghabiskan kontrak mereka yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang cukup besar. Sekarang ini Lelydorp telah bertumbuh menjadi kota kecil.


Jalan kereta api dengan kereta api di Lelydorp, dahulu Koffiedjompo, dekat Paramaribo, sekitar 1920.

Achmad_arievie_kasto_soetoredjo_08_portrait_18-april-2010

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

Pilihan untuk berangkat dari Suriname saya buat pada waktu Bouterse telah memegang kekuasaan. Pada waktu itu umur saya 22 tahun. Setiap kali...

Achmad_arievie_kasto_soetoredjo_08_portrait_18-april-2010

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

Pilihan untuk berangkat dari Suriname saya buat pada waktu Bouterse telah memegang kekuasaan. Pada waktu itu umur saya 22 tahun. Setiap kali...

Djoenerie

Achmad Djoeneri

Ik was 9 jaar toen Pater Spekman op bezoek kwam bij mijn opa, bij wie ik opgroeide. Pater Spekman sprak goed Javaans. Hij vroeg mijn opa...